Forældretyper

Jeg kan huske at min mor, jeg har nok været 10 år gammel, gjorde det mig klart at mine søskende ikke selv fik lov at vælge hvad tøj de ville have på, i så tidlig en alder. Jeg mindes at jeg synes det var totalt langt ude fordi mine veninder i flere år selv havde bestemt deres påklædning. Idag tænker jeg det som et fint eksempel på hvor langt mine forældre havde rykket sig, fra mine søskende var børn, til jeg som familiens efternøler kom. Og hvor meget de alligevel adskildte sig fra mine veninders forældre.

Jeg faldt over en gammel klumme fra jyllandsposten, som fik mig til at smile. Den kategorisere 4 forældretyper og jeg falder, i kraft af min profession, i kategorien professionelle forældre. Selv synes jeg dog at jeg svinger mellem at være professionel og små desperat -forælder:) Læs klummen her og kategorisér dig selv.

Der er lavet en del undersøgelser af forældretyper, men der er særligt en klassifikation af fire forældetyper som oftest bliver brugt. Den kategorisere typerne ud fra i hvor høj grad de er

  • Accepterende og involverede i barnet.
  • Stiller krav til barnet.

Her er en model over de fire typer:

Den uinvolverede forældretype viser ikke megen interesse for barnet og stiller ikke mange krav. Dette er ofte en forældretype i svært belastede familier, hvor forældrene er så opslugt af deres egne problemer/behov at de har rum for børnene.

Den eftergivende forældretype viser megen interesse for barnet og er meget lydhør men stiller ikke krav. Dette giver en tendens til at barnet bestemmer selv, over sig selv og i høj grad også over familiens liv. Denne type minder om tendensen I 1970érne hvor mange opdrog deres børn efter Laissez-fair pricippet. Her gør barnet hvad det har lyst til og der er næsten ingen indgriben.

Den autoritære forældretype viser ikke megen interesse for barnet, men stiller mange krav. Forældrene værdsætter lydighed, respekt for autoriteten, arbejde, tradition og konformitet. Barnets selvstændighedstrang kommer let til at blive opfattet som ulydighed og mangel på respekt. Forældrene kan udøve endten direkte kontrol (“gør som jeg siger!”) eller psykologisk kontrol; hvor de lader deres grad af opmærksomhed på barnet være relateret til barnets adfærd. Historisk set har denne forældretype været fremtrædende en stor del af 1900tallet. Forældrene var meget kontrollerende, der var mange forbud og regler, far bestemmer og man anvendte magt og afstraffelse.

Den autoritative forældretype viser megen interesse for barnet samtidig med at den stiller mange krav. Her er der øje for både forældrenes og børnenes behov. Der bliver sat klare alderssvarende krav for børnene, på en tålmodig måde og børnene modtager den nødvendige støtte for at leve op til kravene. Når der opstår konflikter bliver de forhandlet og diskuteret indenfor det forhandlingsrum forældrene mener er rimeligt. Demokratiske forældre, som mange danske forældre er idag, minder om denne forældretype. Barnet har lov at have sin egen mening, det bliver til dels medinddraget i familiens beslutninger, krav er afstemt efter modenhed osv.

Dette er jo virkelig en forenklet model og mere brugbart som “landkort” end noget andet. Jeg bruger modeller som denne til mentalt at forestille mig hvordan disse fire typer er placeret ved hver deres akse i et koordinatsystem og hvor hver af de fire typer har et af de fire felter. Mentalt kan jeg så placere den bog jeg læser, familie jeg tænker på eller mig selv (i en bestemt situation) i dette koordinatsystem. Jeg synes sådanne landkort kan hjælpe mig med at give overblik i en situation jeg ellers har svært ved at aflæse, eller greje hvorfor jeg ikke umiddelbart kan forstå noget bestemt. Ved at betragte typerne i et koordinatsystem bliver modellen mere nuanceret, da man, frem for bare at placere i fire forskellige kategorier, kan placere nærmere eller længere fra de andre typer og mere eller mindre mod midten. Håber du kan følge mig, jeg formulerer mig vist lidt kringlet…

Mine forældre, der snart begge er 80, har opdraget mine fem ældre søskende som den mere autotære forældretype. Jeg selv er nok opdraget ud fra en blanding mellem den autoritære og autoritative forældretype. Da jeg i aller højeste grad er efternøler og vokset op som enebarn, så har de haft megen tid til mig og jeg har tilbragt meget tid med dem, det er nok grunden til at de var mere autoritative overfor mig. Sammenlignet med mine klassekammerater var mine forældres metoder dog meget autoritære og strenge.

Hvordan er du opdraget og hvilken type forælder er du? Ofte er der en sammenhæng mellem disse.

Reklamer

One thought on “Forældretyper

  1. Pingback: Mor siger “NEJ” – om at opdrage mine tumlinge (2) | PandekageMor

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s